Manga Studies

SFX Glossary


There are currently 769 different Japanese terms and a total of 1330 translation pairings in the database. The glossary was last updated on October 1st, 2015.

View ALL the Japanese SFX View ALL the English SFX

Browse the Database


By English:   OR 
Japanese:

OR view five RANDOM entries each:


Goto: Previous1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Next

Entire Glossary Sorted by Japanese SFX

sha!: (シャッ) swish*

jakkiri: (ジャッキリ) swish*

jyarajyara: (ジャラジャラ) rattle rattle*

jyarara: (ジャララ) rattle*

shanshan: (しゃんしゃん) gwee*

juu: (ジュ~, ジュー) fssh*, hisss*

shuu: (しゅー) shpp*

shuun: (シューン) twang*, zip*

shu!: (シュッ) fwssh*, hhssssssss*, shoonk*, swish*, thwok*, tok*, twang*, whoosh*, woosh*, zang*, zing*, zip*, zish*, bwsh*

shusshu!: (シュッシュッ) psh psh*, shhh shhh*

jyuru: (じゅる) shlurp*

shuru: (シュル) zip*

shururu: (シュルル) shshwpp*

showawawa: (しょわわわ) zwee-wee*

jiro: (ジロ) vip*

jirojiro: (じろじろ, ジロジロ) glare*, stare*

jiro!: (じろっ) hsss*, glare*

jirori: (ジロリ) glare*

swsh: (ス) swsh*

zu: (ず, ズ) slrrp*, toom*, totter*

suu: (スー) sssss*

zuu: (ずー) slrrp*

suui!: (すーいっ) shhhhhhhhhh*

suusuu: (すーすー, スースー) zzz zzz*, zzzz zzzz*, zzzzz*

zuun: (ずーん, ズーン) bweh*, ooom*, shram*, slam*

zua: (ズア) spssh*

zui: (ズイ) zwsh*

zui!: (ずいっ, ズイッ) tomp*, swoop*

suka: (スカ) thorp*

zuki: (ズキ) jabb*


Now on page 12 of 26. Jump to Page:

© 2012-2020 MangaStudies.com